Czy wolność słowa jest nadal istotnym elementem systemu demokratycznego? Czy w naszym kraju funkcjonują prawdziwie wolne media? Czy potrafimy należycie korzystać z przywileju swobodnego wygłaszania naszych poglądów i przekonań?

W ramach projektu WolnośćSłowa.pl Fundacja Lokalny Reset przygotowuje portal internetowy poruszający kwestie tworzenia, wykorzystywania oraz dostępu do mediów jako niezbędnego narzędzia do prowadzenia dialogu społecznego i obywatelskiego. Przewidujemy opracowanie platform w mediach społecznościowych, gdzie możliwe będzie prowadzenie debaty na istotne tematy społeczno-polityczne. Już wkrótce więcej informacji na stronie WolnośćSłowa.pl .

Related Posts