Wsparcie dla Fundacji

Zapraszamy do wspierania działań Fundacji Lokalny Reset. Wpłat można dokonywać na konto Fundacji podane poniżej.

Fundacja Lokalny Reset

25 1020 4476 0000 8002 0467 7771

Każda osoba, która zdecyduje się wpłacić kwotę 200 zł lub wyższą otrzyma książkę oraz drugą jej część po publikacji >>>

Globalny Bunt Elit. Rewolucja Pandemiczna 2020. Kroniki pandemii wraz z wersją e-book.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: wsparcie@LokalnyReset.pl

Zapraszamy do współpracy!