Wsparcie Fundacji

Szanowni Państwo,

Ważnym źródłem finansowania organizacji pozarządowych jest wsparcie ze strony donatorów. Będzie nam niezmiernie miło jeśli wesprzecie nas Państwo swoją wpłatą.

Dzięki temu będziemy mogli bardziej efektywnie realizować nasze cele, projekty i zadania.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji podane poniżej.


Fundacja Lokalny Reset

25 1020 4476 0000 8002 0467 7771

Na cele statutowe fundacji.


W przypadku pytań prosimy o kontakt: wsparcie@LokalnyReset.pl

Dziękujemy!