Media Obywatelskie to jeden z najnowszych projektów Fundacji Lokalny Reset. Celem projektu jest budowanie świadomości medialnej lokalnej społeczności, wzmocnienie świadomości społecznej oraz edukacja w zakresie praw i obowiązków w zakresie działalności społecznej i samorządowej. W ramach realizacji projektu przewidziany jest cykl szkoleń dla młodzieży dotyczących zwiększenia zaangażowania społecznego poprzez aktywność medialną. Szczegóły na temat projektu znajdują się na stronie MediaObywatelskie.pl.

Related Posts