Wsparcie dla Fundacji

Zapraszamy do wspierania działań Fundacji Lokalny Reset. Wpłat można dokonywać na konto Fundacji podane poniżej.

Fundacja Lokalny Reset

25 1020 4476 0000 8002 0467 7771

Każda osoba wpłacająca kwotę 250 zł lub wyższą otrzyma książkę >>>

Globalny Bunt Elit. Rewolucja Pandemiczna 2020. Kroniki pandemii wraz z wersją e-book.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: wsparcie@LokalnyReset.pl

Zapraszamy do współpracy!