O Fundacji

„Wielu z nas zastanawia się, kiedy wrócimy do normalności. Krótka odpowiedź brzmi: NIGDY (…) Świat, jaki znaliśmy w pierwszych miesiącach 2020 roku, już nie istnieje. Rozpada się w obliczu pandemii (…) Nadchodzą radykalne zmiany o takich konsekwencjach, które niektórzy eksperci określają jako ‘przed koronawirusem’ (BC) i ‘po koronawirusie’ (AC).”

– twierdzi Klaus Schwab, założyciel i wieloletni prezes Światowego Forum Ekonomicznego, autor wydanej w lipcu 2020 r. książki „COVID-19: Wielki Reset”.

Fundacja Lokalny Reset powstała po wielogodzinnych rozmowach, dotyczących dokonujących się na naszych oczach przemian współczesnego świata. Świata, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, przywyknąć, zdążyliśmy się z nim zżyć. Świata, który funkcjonował w oparciu o rozwiązania demokratyczne, w ramach których funkcjonował wolnorynkowy kapitalizm. Świata, który możemy określić Cywilizacją Zachodnią.

W ramach Fundacji chcemy nie tylko pomagać w budowaniu świadomości zachodzących wokół nas zmian, dostarczać wiedzy o mechanizmach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych, które bezpośrednio dotykają nasz kraj i społeczeństwo. Chcemy pomagać w odpowiednim przygotowaniu się do tych zmian – w sposób teoretyczny ale też w sposób bardzo praktyczny. Nie możemy być bierni. Nowa rzeczywistość, która dopiero zaczyna wyłaniać się zza bezpiecznego horyzontu, wymaga od nas nowego nastawienia, odpowiedniego przygotowania, niestosowanych dotąd rozwiązań.

„To koniec świata, jaki dotąd znaliśmy – analitycy i eksperci od ponad dwóch lat powtarzają to zdanie jak mantrę. Niewielu jednak mówi wprost, co tak naprawdę będzie oznaczać dla każdego z nas nadchodzący „koniec świata.

Czy nam się to podoba czy też nie, dotychczasowy świat, nasz świat, Świat Cywilizacji Zachodniej będzie przebudowywany przez siły, które postanowiły zainicjować i przeprowadzić Globalny Reset. Już teraz należy szukać odpowiedzi, które dadzą szansę na zachowanie przynajmniej części dorobku cywilizacji liczącej ponad 2,5 tysiąca lat.

Przetrwanie świata opartego na greckiej filozofii i logice, rzymskim prawie i chrześcijańskim miłosierdziu, będzie wymagało od nas wszystkich niecodziennego, jak na dotychczasowe standardy, refleksji, wysiłku, mobilizacji. I wyrzeczeń. Żeby przetrwać musimy zrozumieć co dzieje się w otaczającym nas świecie, przygotować się i zacząć działać. Od zaraz, od dziś.

Przygotowanie się do nadchodzących, nieuniknionych, globalnych zmian to początek. Najwyższy czas rozpocząć konkretne projekty i działania, które będą mogły na te zmiany aktywnie wpływać. Po to, abyśmy wszyscy dali sobie szansę zachowania istoty naszej tożsamości: kulturowej, narodowej, religijnej, ludzkiej.

Już teraz włącz się w Lokalny Reset!

Sławomir A. Danilczuk

Prezes Fundacji